คอร์สพัฒนาภาพลักษณ์และการแต่งกาย

เรียนรู้เคล็บลับการดูแลภาพลักษณ์และการแต่งกายจุกประกายให้ใช้ชีวิตอย่างมีพลังและมีความสุขส่งเสริมคุณค่าในตนเอง รวมไปถึงส่งพลังบวกต่อไปยังคนอื่นๆในสังคต่อไป